ARTS

Suatu Kaedah penilaian personaliti yang berdasarkan kepada biometrik (cap jari) individu bagi setiap pasangan. Ianya boleh membanti mengenal personaliti, cara berfikir, perkara yang disukai dan dibenci oleh pasangan. Kaedah ini berkesan untuk mengetahui jenis personaliti tanpa menggunakan kertas dan pensil, di mana ianya terbukti 90% konsisten serta boleh dipercayai.

Melalui ujian ini ...Pasangan boleh mengetahui kekuatan dan kelemahan pasangan berdasarkan Kod Personaliti Biometrik  dengan menggunakan Ujian Biometrik Cap Jari.

Ujian ini juga klien boleh mengetahui 
1) Makanan sunah terbaik untuk diri (sesuai untuk pemulihan)
2) Kekuatan semulajadi diri
3) SKOR OF LOVE 
4) Sasaran Diri secara semulajadi
5) Tabiat terhadap wang
6) Clue diri 
7) LOVE LANGUAGE 
8) TEORI MENYOKONG (SUPPORT) DAN DOMINANCE

*UJIAN INI TELAH MEMBANTU RAMAI PASANGAN DI PIC

UJIAN PERSONALITI - BIOMETRIK

Menurut American Art Therapy Association terapi seni adalah satu profesion kesihatan mental yang menggunakan proses kreatif dalam lukisan untuk menambahbaik dan menyempurnakan fizikal, mental dan emosi individu dibawah semua peringkat umur. Terapi seni boleh diertikan sebagai suatu bentuk terapi ekspresif yang menggunakan alatan dan diintergerasikan dengan psikoterapiutik dan teknik proses kreatif.

Sand Tray Therapy adalah gabungan dari Sand & Art Therapy dan ianya berguna bagi individu yang mengalami peristiwa traumatik. Psikoterapi boleh menggunakannya untuk menilai, mendiagnosis, atau merawat pelbagai penyakit mental. Penyelidikan menunjukkan bahawa tSand Tray Therapy dapat membantu meningkatkan ekspresi emosi dan mengurangkan tekanan psikologi.

 

TERAPI PSIKOLOGI - EXPRESSIVE ARTS THERAPY